Cena za právní služby se sjednává dohodou s příhlédnutím ke složitosti právního problému a s použitím vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). 
 
 

Kontakt

JUDr. Tamara Kolísková


+ 420 605 718 812
info(at)advokattk.cz